อย่างที่ทราบกันดีว่าชีวิตแต่ละวันของผู้คนทั่วโลกย่อมมีก […]...